Iepirkuma procedūra “RP SIA „Rīgas satiksme” īpašuma apdrošināšana”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru RP SIA „Rīgas satiksme” īpašuma apdrošināšana” (identifikācijas Nr. RS/2021/3).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 11. februāris plkst. 15.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/50671

Nolikumu skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (01.02.2021) skatīt šeit. 

Finanšu piedāvājumu apkopojumu skatīt šeit. 

Līguma izpildītājs: Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle (reģ. Nr. 40103942087).

Līguma summa: 117 000.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 01.03.2021.

 

20361862
Citi saziņas veidi