Iepirkuma procedūra “RP SIA ”Rīgas satiksme” pieturvietu kustības sarakstu un citu informatīvo plākšņu uzturēšanu”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “RP SIA ”Rīgas satiksme” pieturvietu kustības sarakstu un citu informatīvo plākšņu uzturēšanu (identifikācijas Nr. RS/2019/49).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 21.novembris, plkst. 15:00.  

Nolikumu skatīt šeit. 

Līguma izpildītājs: BMP-LV  SIA, reģistrācijas Nr. 40103476905

Līguma slēgšanas datums: 02.12.2019.

20361862
Citi saziņas veidi