Iepirkuma procedūra “Sabiedriskā transporta galapunkta „ Jugla-3” teritorijas labiekārtošana Murjāņu ielā 58, Rīgā.”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Sabiedriskā transporta galapunkta „ Jugla-3” teritorijas labiekārtošana Murjāņu ielā 58, Rīgā.” (identifikācijas Nr. RS/2023/16).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 16. marts plkst. 10.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96528

Pielikumus skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96528

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem (14.03.2023.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA “MT SĒTA” (reģ. Nr. 40103763392).

Līguma summa: 198 408.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 10.05.2023.

Lēmuma datums: 27.04.2023.

20361862
Citi saziņas veidi