Iepirkuma procedūra “Stiprinājumu (t.sk. savilcēji, sliežu ceļu kabas) piegāde”.

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Stiprinājumu (t.sk. savilcēji, sliežu ceļu kabas) piegāde” (identifikācijas Nr. RS/2020/47).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 04. novembris plkst. 15:00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/46302

Nolikumu skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (20.10.2020) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (28.10.2020) skatīt šeit.

Finanšu piedāvājumu apkopojumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs (iepirkuma 1., 2. un 3.daļa): SIA “Trigers” (reģ.Nr. 40103971090).

Līguma slēgšanas datums: 26.11.2020.

Līguma izpildītājs (iepirkuma 4.daļa): SIA “Bomis Ltd” (reģ.Nr. 41703000928).

Līguma slēgšanas datums: 08.12.2020.

20361862
Citi saziņas veidi