Iepirkuma procedūra “Tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību darbu izpildes laikā un citu shēmu un plānu izstrādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību darbu izpildes laikā un citu shēmu un plānu izstrādi” (identifikācijas Nr. RS/2021/11).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 6. aprīlis plkst. 15.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/53245

Nolikumu skatīt šeit.

Nolikuma grozījumus skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit.

Finanšu piedāvājuma apkopojumu skatīt šeit.

Iepirkuma procedūra pārtraukta sakarā ar nepietiekamu konkurenci.

20361862
Citi saziņas veidi