Iepirkuma procedūra “Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļa posmu pārbūve Imantā”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļa posmu pārbūve Imantā” (identifikācijas Nr. RS/2023/15).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 15. marts plkst. 10.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96526

Pielikumus skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96526

Nolikums

Iepirkuma procedūra pārtraukta sakarā ar nepietiekamu konkurenci un to, ka vienīgā pretendenta piedāvājums ievērojami pārsniedz Pasūtītāja plānoto līgumcenu.

Lēmuma datums: 03.04.2023.

20361862
Citi saziņas veidi