Iepirkuma procedūra “Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu pārbūve un atjaunošana Miera ielas posmā no Ēveles ielas līdz Kazarmu ielai būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “"Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu pārbūve un atjaunošana Miera ielas posmā no Ēveles ielas līdz Kazarmu ielai” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. RS/2021/60).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 08. novembris plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64849

Nolikumu skatīt šeit

Projektēšanas uzdevumu skatīt šeit.

Papildināto projektēšanas uzdevumu skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (25.10.2021.) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (26.10.2021.) skatīt šeit.

Finanšu piedāvājumu apkopojumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA „Transportbūvju konsultācijas” (reģ. Nr. 40103193993).

Līguma summa: 142 450.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 09.12.2021.

Lēmuma datums: 01.12.2021. 

20361862
Citi saziņas veidi