Iepirkuma procedūra “Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu posmu pārbūve Imantā” un “Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu posmu pārbūve Ropažu ielā un Radio ielā” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība.

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu posmu pārbūve Imantā” un “Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu posmu pārbūve Ropažu ielā un Radio ielā” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. RS/2020/58).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 21. decembris plkst. 15.10

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/48529

Nolikumu skatīt šeit.

Nolikuma grozījumus skatīt šeit.

Atbildi uz jautājumu (15.12.2020) skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA “BRD PROJEKTS” (reģ. Nr. 40003583282).

Līguma summa: 47 300.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 26.01.2021.

20361862
Citi saziņas veidi