Iepirkuma procedūra “Transportlīdzekļu apkope un remonts”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Transportlīdzekļu apkope un remonts” (identifikācijas Nr. RS/2021/62).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 15. novembris plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/65231

Nolikumu skatīt šeit

Atbildes uz jautājumiem (05.11.2021.) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (05.11.2021.) skatīt šeit.

Iepirkuma procedūra pārtraukta sakarā ar nepieciešamību veikt labojumus finanšu piedāvājuma formā, tehniskajā specifikācijā un piedāvājumu vērtēšanas kritērijos.

Lēmuma datums: 17.02.2022. 

 

20361862
Citi saziņas veidi