Iepirkuma procedūra “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas daļēja ierīkošana Vestienas ielā 35, Rīgā” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas daļēja ierīkošana Vestienas ielā 35, Rīgā” (Identifikācijas Nr. RS/2023/41)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 14. augusts plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēma (eis.gov.lv)

Nolikums

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Būvprojekts ar pielikumiem 

Grozījumi 

Atbildes uz jautājumiem (24.07.2023)

Grozījumi

Finanšu piedāvājuma apkopojums

20361862
Citi saziņas veidi