Iepirkuma procedūra “Vilces apakšstaciju vidsprieguma un zemsprieguma kabeļu nomaiņas būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “ Vilces apakšstaciju vidsprieguma un zemsprieguma kabeļu nomaiņas būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, (identifikācijas Nr. RS/2022/40).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 8. augusts plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/85398

Nolikums

1. daļa

Pielikums Nr. 1

2. daļa

Pielikums Nr. 1

3. daļa

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

4. daļa

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

1., 2., 3. un 4.daļa

Līgumslēdzējs: SIA “REM PRO” (reģ. Nr. 41503041904).

Līguma summa: 80 844.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 21.09.2022.

Lēmuma datums: 30.08.2022.

20361862
Citi saziņas veidi