Iepirkumu procedūra “Par projekta vadības pakalpojumu sniegšanu”

67104802, paziņo par izsludināto iepirkuma procedūru „Par projekta vadības pakalpojumu sniegšanu” (identifikācijas Nr.RS/2016/22).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 31.oktobris, plkst. 14.00.  

Visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863. 

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietniece R.Šmite, tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv

20361862
Citi saziņas veidi