Paziņojums par nekustamā īpašuma iznomāšanu karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanai

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, Kleistu ielā 28, LV - 1067, Rīga, biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, tel.- 67104800; fakss - 67104802, paziņo par Nekustamā īpašuma iznomāšanas izsoli karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanai. 

Izsoles veids – atklāta rakstiska izsole.

Piedāvājumi iesniedzami RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35, Rīgā, pirmdiena – ceturtdiena: 8.00 līdz 16.30, piektdienās: 8.00 līdz 14.00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 13.septembris plkst. 15.00.

Izsoles dalībniekam, iesniedzot piedāvājumu, ir jāiemaksā piedāvājuma nodrošinājums EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā. 

Piedāvājuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

RP SIA „Rīgas satiksme”, reģ. Nr.40003619950

AS „CITADELE BANKA”

KONTS  LV56PARX0006048641565

KODS PARXLV22

Maksājuma mērķis „Nekustamo īpašumu iznomāšana karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanai” 

Izsoles nolikumu skatīt šeit

Atbildes uz jautājumiem (06.09.2021.) skatīt šeit

20361862
Citi saziņas veidi