Paziņojums par nekustamā īpašuma iznomāšanu karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanai

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, Kleistu ielā 28, LV - 1067, Rīga, biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, tel.- 67104800; fakss - 67104802, paziņo par Nekustamā īpašuma iznomāšanas izsoli karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanai. 

Izsoles veids – atklāta rakstiska izsole.

Piedāvājumi iesniedzami RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35, Rīgā, pirmdiena – ceturtdiena: 8.00 līdz 16.30, piektdienās: 8.00 līdz 14.00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 12. jūlijs plkst. 15.00.

Pretendentiem, kuri vēlas pieslēgties izsoles komisijas sēdei tiešsaistē, jānosūta izsoles komisijas kontaktpersonai pieprasījums par pieslēgšanos izsoles komisijas sēdei uz e-pastu ruta.smite@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 12. jūlijam plkst.12.00.

Izsoles dalībniekam, iesniedzot piedāvājumu, ir jāiemaksā piedāvājuma nodrošinājums EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā. 

Piedāvājuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

RP SIA „Rīgas satiksme”, reģ. Nr.40003619950

AS „CITADELE BANKA”

KONTS  LV56PARX0006048641565

KODS PARXLV22

Maksājuma mērķis „Nekustamo īpašumu iznomāšana karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanai”

Kontaktpersona - Rūta Šmite, tālr: 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv.

Nolikumu skatīt šeit.

Nolikuma grozījumus (01.07.2021) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (28.06.2021) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (02.07.2021) skatīt šeit.

Izsole ir pārtraukta.

20361862
Citi saziņas veidi