Paziņojums par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, Kleistu ielā 28, LV - 1067, Rīga, biroja adrese Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, tel.- 67104800; fakss - 67104802, paziņo par nekustamā īpašuma Rīgā, Maskavas ielā b/n (kadastra Nr. 0100 125 0221) un nekustamā īpašuma Rīgā, Maskavas ielā b/n (kadastra Nr. 0100 125 0267) pārdošanu izsolē.

Pretendentiem, iesniedzot piedāvājumu, ir jāiemaksā Piedāvājuma nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no attiecīgā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

RP SIA „Rīgas satiksme”, reģ. Nr.40003619950

AS „CITADELE BANKA”

KONTS  LV56PARX0006048641565

KODS PARXLV22

Maksājuma mērķis „Pieteikuma nodrošinājums nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolei”

Izsoles veids – atklāta rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Piedāvājumi iesniedzami RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35, Rīgā, pirmdiena – ceturtdiena: 8.00 līdz 16.30, piektdienās: 8.00 līdz 14.00. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 8. septembris, plkst.14.00.

Izsoles norisināsies 2014. gada 8. septembrī, plkst.15.00 RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35.

20361862
Citi saziņas veidi