Paziņojums par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, Kleistu ielā 28, LV - 1067, Rīga, biroja adrese Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, tel.- 67104800; fakss - 67104802, paziņo par nekustamā īpašuma “Vilkābeles”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā (kadastra Nr.: 6229 006 0018) pārdošanu izsolē.

Izsoles dalībniekam, iesniedzot piedāvājumu, ir jāiemaksā Piedāvājuma nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no attiecīgā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Piedāvājuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

RP SIA „Rīgas satiksme”, reģ. Nr.40003619950

AS „CITADELE BANKA”

KONTS  LV56PARX0006048641565

KODS PARXLV22

Maksājuma mērķis „Piedāvājuma nodrošinājums nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolei”

Izsoles veids – atklāta rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Piedāvājumi iesniedzami RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35, Rīgā, pirmdiena – ceturtdiena: 8.00 līdz 16.30, piektdienās: 8.00 līdz 14.00. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020.  gada 9. novembris, plkst.15.00.

Izsole norisināsies 2020. gada 9. novembrī, plkst.15.00 RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties, sazinoties ar RP SIA “Rīgas satiksme” kontaktpersonu, kā arī RP SIA “Rīgas satiksme” mājas lapā www.rigassatiksme.lv sadaļā “Iepirkumi un izsoles”.

Kontaktpersona - Rūta Šmite, tālr: 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.

Nekustamā īpašuma novērtējumu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi