Paziņojums par RP SIA “Rīgas satiksme” īpašumā esošo garāžu nomas tiesību izsoli

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, Kleistu ielā 28, LV - 1067, Rīga, biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, tel.- 67104800; fakss - 67104802, paziņo par RP SIA “Rīgas satiksme” īpašumā esošo garāžu nomas tiesību izsoli. 

Izsoles veids – atklāta rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Piedāvājumi iesniedzami RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35, Rīgā, pirmdiena – ceturtdiena: 8.00 līdz 16.30, piektdienās: 8.00 līdz 14.00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 12. aprīlis plkst. 15.00.

Kontaktpersona - Rūta Šmite, tālr: 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv.

Nolikumu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi