Paziņojums par transportlīdzekļa – kustamās mantas pārdošanu elektroniskajā izsolē

RP SIA “Rīgas satiksme” (reģistrācijas Nr. 40003619950)  juridiskā adrese Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067, biroja adrese: Vestienas iela 35, LV-1035 Rīga, tel. – 20361862; fakss 67104802, elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē  (https://izsoles.ta.gov.lv)  ar augšupejošu soli pārdod transportlīdzekli – kustamo mantu, MAZ 4370, valsts reģistrācijas Nr. CU5627, pirmā reģistrācija 31.07.2003.

Izsoles sākumcena – EUR 1100,00 bez PVN

Izsoles solis – EUR 50,00 bez PVN

Izsoles sākums – 2022. gada 20. jūlijā plkst. 13:00

Izsoles nosolītā cena tiek aplikta ar PVN.

Izsoles noslēguma datums -  2022. gada 9. augustā plkst. 13:00. Izsole norisinās Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 30.jūlijam jāiemaksā RP SIA “Rīgas satiksme” norēķinu kontā  LV56PARX0006048641565 AS „CITADELE BANKA” SWIFT KODS PARXLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 110,00 (simts desmit euro), maksājuma mērķī norādot: “Pieteikuma nodrošinājums Transportlīdzekļa MAZ 4370, valsts reģistrācijas Nr. CU5627, izsolei”, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni,  jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas

Kontaktpersona: Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsults Dāvids Mucenieks: 67104840, e-pasts: Davids.Mucenieks@rigassatiksme.lv.

Izsoles norises noteikumihttps://izsoles.ta.gov.lv 

Izsolāmo transportlīdzekli var apskatīt izsoles dalībnieki otrdienās un ceturtdienās no plkst.12:00 līdz plkst.13:00, iepriekš piesakoties darba dienās no plkst.07:30 līdz plkst.16:00, zvanot uz norādīto mob. tālruni - 22 008 710 vai 29 555 615.

Nolikums 

Atzinums

20361862
Citi saziņas veidi