Paziņojums par transportlīdzekļa – kustamās mantas pārdošanu elektroniskajā izsolē

RP SIA “Rīgas satiksme” (reģistrācijas Nr. 40003619950) juridiskā adrese Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067, biroja adrese: Vestienas iela 35, LV-1035 Rīga, tel. – 20361862; fakss 67104802, elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē  (https://izsoles.ta.gov.lv)  ar augšupejošu soli pārdod transportlīdzekli – kustamā manta, A/m Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI KA, valsts reģistrācijas Nr. KJ4616, pirmā reģistrācija 12.05.2016.

Izsoles sākumcena – EUR 50000,00 bez PVN

Izsoles solis – EUR 50,00 bez PVN

Izsoles sākums – 2022.gada 8.augustā  plkst. 13:00

Izsoles noslēguma datums -  2022.gada 7.septembrī plkst.13:00. Izsole norisinās Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 28.augustam jāiemaksā RP SIA “Rīgas satiksme” norēķinu kontā  LV56PARX0006048641565 AS “CITADELE BANKA” SWIFT KODS PARXLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR  5000,00 (pieci tūkstoši eiro un nulle centi), maksājuma mērķī norādot: “Pieteikuma nodrošinājums TransportlīdzekļaMercedes-Benz Sprinter 516 CDI KA, valsts reģistrācijas Nr. KJ 4616, izsolei, unizmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas

Kontaktpersona: Iepirkumu un līgumu nodaļas juriskonsults Dāvids Mucenieks: 67104840, e-pasts: Davids.Mucenieks@rigassatiksme.lv.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv 

Izsolāmo transportlīdzekli var apskatīt izsoles dalībnieki  otrdienās un ceturtdienās no plkst.12:00 līdz plkst.13:00, iepriekš piesakoties darba dienās no plkst.07:30 līdz plkst.16:00, zvanot uz norādīto mob. tālruni - 22 008 710 vai 29 555 615.

Nolikums

Atzinums

20361862
Citi saziņas veidi