Paziņojums par transportlīdzekļa – kustamās mantas pārdošanu elektroniskajā izsolē

RP SIA “Rīgas satiksme” (reģistrācijas Nr. 40003619950)  juridiskā adrese Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067, biroja adrese: Vestienas iela 35, LV-1035 Rīga, tel. – 20361862; fakss 67104802, elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē  (https://izsoles.ta.gov.lv)  ar augšupejošu soli pārdod transportlīdzekli – kustamo mantu, A/M VOLVO XC70, valsts reģistrācijas Nr. MR 6313, pirmā reģistrācija 29.10.2015.

Izsoles sākumcena – EUR 15200,00 bez PVN

Izsoles solis – EUR 50,00 bez PVN

Izsoles  sākums – 2022.gada 4.martā  plkst. 13:00

Izsoles noslēguma datums -  2022. gada 4.aprīlī plkst. 13:00. Izsole norisinās Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 24.martam jāiemaksā RP SIA “Rīgas satiksme” norēķinu kontā LV56PARX0006048641565 AS „CITADELE BANKA” SWIFT KODS PARXLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas 1520,00 (viens tūkstotis divi simti eiro un nulle centi), maksājuma mērķī norādot: Pieteikuma nodrošinājums Transportlīdzekļa Volvo XC70, valsts reģistrācijas Nr. MR 6313, izsolei, unizmantojot Elektronisko izsoļu vietni,  jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas

Kontaktpersona: Iepirkumu un līgumu nodaļas juriskonsults Sandra Čakša: 67104870, e-pasts: Sandra.Caksa@rigassatiksme.lv.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv 

Izsolāmo transportlīdzekli var apskatīt tikai izsoles dalībnieki  otrdienās un ceturtdienās no plkst.12:00 līdz plkst.13:00, iepriekš piesakoties darba dienās no plkst.07:30 līdz plkst.16:00, zvanot uz norādīto mob. tālruni - 22 008 710 vai 29 555 615. Ievērojot valstī un Rīgas satiksmē noteiktos Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus.

Nolikums.

Atzinums.

20361862
Citi saziņas veidi