Paziņojums par transportlīdzekļu pārdošanu izsolē

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, Kleistu ielā 28, LV - 1067, Rīga, biroja adrese Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, tel.- 67104800; fakss - 67104802, paziņo par transportlīdzekļu pārdošanu izsolē. 

Ar transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un komplektāciju visas ieinteresētās personas var iepazīties iepriekš piesakoties pa tel. 67241614 vai 29424505.

Izsoles veids – atklāta rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Pretendentiem, iesniedzot piedāvājumus ir jāiemaksā Piedāvājuma nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no katra izsolei nodotā transportlīdzekļa sākuma cenas, par kuru pretendents iesniedz savu pieteikumu.

Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

RP SIA „Rīgas satiksme”, reģ. Nr.40003619950

A/S „CITADELE BANKA”

KONTS  LV56PARX0006048641565

KODS PARXLV22

Maksājuma mērķis „Piedāvājuma nodrošinājums Transportlīdzekļu izsolei”

Piedāvājumi iesniedzami RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35, Rīgā, pirmdiena – ceturtdiena: 8.00 līdz 16.30, piektdienās: 8.00 līdz 14.00. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 15. decembris plkst.14.00.

Izsole norisināsies 2014. gada 15. decembrī, plkst.15.00 RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35.

Izsoles uzvarētājam jānorēķinās par transportlīdzekli 7 (septiņu) dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

20361862
Citi saziņas veidi