Paziņojums par transportlīdzekļu un rezerves daļu pārdošanu izsolē

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, Kleistu ielā 28, LV - 1067, Rīga, biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, tel.- 67104800; fakss - 67104802, paziņo par transportlīdzekļu un rezerves daļu pārdošanu izsolē. 

Izsoles veids – atklāta rakstiska izsole ar augšupejošu soli un atklāta rakstiska izsole ar lejupejošu soli.

Pretendentiem, iesniedzot piedāvājumus, ir jāiemaksā Piedāvājuma nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no katra izsolei nodotā transportlīdzekļa sākuma cenas, par kuru pretendents iesniedz savu pieteikumu.

Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

RP SIA „Rīgas satiksme”, reģ. Nr.40003619950

A/S „CITADELE BANKA”

KONTS:  LV56PARX0006048641565

KODS: PARXLV22

Maksājuma mērķis: „Piedāvājuma nodrošinājums transportlīdzekļu un/vai rezerves daļu izsolei”

Piedāvājumi iesniedzami RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35, Rīgā, pirmdiena – ceturtdiena: 8.00 līdz 16.30, piektdienās: 8.00 līdz 14.00. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 20. novembris plkst.14.00.

Izsole norisināsies 2018. gada 20. novembrī, plkst.15.00 RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties, sazinoties ar RP SIA “Rīgas satiksme” kontaktpersonu, kā arī RP SIA “Rīgas satiksme” mājaslapā www.rigassatiksme.lv sadaļā “Iepirkumi un izsoles”.

Izsoles uzvarētājam jānorēķinās par transportlīdzekli un/vai rezerves daļām 7 (septiņu) dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

Transportlīdzekļu pārdošanas izsoles noteikumus skatīt šeit.

Rezerves daļu pārdošanas izsoles noteikumus skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi