Paziņojums par transportlīdzekļu un rezerves daļu pārdošanu izsolē

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, Kleistu ielā 28, LV - 1067, Rīga, biroja adrese Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, tel.- 67104800; fakss - 67104802, paziņo par transportlīdzekļu un rezerves daļu pārdošanu izsolē. 

Izsoles veids – atklāta rakstiska izsole ar augšupejošu soli un atklāta rakstiska izsole ar lejupejošu soli

Pretendentiem, iesniedzot piedāvājumus ir jāiemaksā Piedāvājuma nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no katra izsolei nodotā transportlīdzekļa sākuma cenas, par kuru pretendents iesniedz savu pieteikumu. 

Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

RP SIA „Rīgas satiksme”, reģ. Nr.40003619950

A/S „CITADELE BANKA”

KONTS  LV56PARX0006048641565

KODS PARXLV22

Maksājuma mērķis „Piedāvājuma nodrošinājums Transportlīdzekļu un rezerves daļu izsolei” 

Piedāvājumi iesniedzami RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35, Rīgā, pirmdiena – ceturtdiena: 8.00 līdz 16.30, piektdienās: 8.00 līdz 14.00. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 23. maijs plkst.14.00

Izsole norisināsies 2016. gada 23. maijā, plkst.15.00 RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” Rīgā, Vestienas ielā 35, (pirmdiena - ceturtdiena no 8.00 līdz 16.00, piektdienās 8.00 līdz 14.00), pirms tam piesakot savu ierašanos.  

Izsoles uzvarētājam jānorēķinās par transportlīdzekli un/vai rezerves daļām 7 (septiņu) dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma. 

20361862
Citi saziņas veidi