Paziņojums par transportlīdzekļu un rezerves daļu pārdošanu izsolē

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, Kleistu ielā 28, LV - 1067, Rīga, biroja adrese Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, tel.- 67104800; fakss - 67104802, paziņo par transportlīdzekļu un rezerves daļu pārdošanu izsolē.

Izsoles veids – atklāta rakstiska izsole ar augšupejošu soli un atklāta rakstiska izsole ar lejupejošu soli

Pretendentiem, iesniedzot piedāvājumus, ir jāiemaksā Piedāvājuma nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no katra izsolei nodotā transportlīdzekļa sākuma cenas, par kuru pretendents iesniedz savu pieteikumu.

Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

RP SIA „Rīgas satiksme”, reģ. Nr.40003619950

A/S „CITADELE BANKA”

KONTS  LV56PARX0006048641565

KODS PARXLV22

Maksājuma mērķis „Piedāvājuma nodrošinājums Transportlīdzekļu izsolei”

Piedāvājumi iesniedzami RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35, Rīgā, pirmdiena – ceturtdiena: 8.00 līdz 16.30, piektdienās: 8.00 līdz 14.00. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 20. decembris plkst.10.00.

Izsole norisināsies 2019. gada 20. decembrī, plkst.10.00 RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35.

Izsoles uzvarētājam jānorēķinās par transportlīdzekli un/vai rezerves daļām 7 (septiņu) dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

Kontaktpersona – Rūta Šmite, tālr: 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv.

Izsoļu noteikumus skatīt šeit un šeit. 

20361862
Citi saziņas veidi