Konkurss „Par konsultatīvu atbalstu finansējuma piesaistei no starptautisko institūciju finansējuma programmām”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto konkursu “Par konsultatīvu atbalstu finansējuma piesaistei no starptautisko institūciju finansējuma programmām” (identifikācijas Nr. RS/2018/13).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 9.maijs, plkst. 14:00.  

Visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv

Nolikumu skatīt šeit. 

Līguma izpildītājs: SIA “Trezors”(reģ.Nr. 50003922141)

Līguma noslēgšanas datums: 30.07.2018.

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietniece Rūta Šmite, tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv.    

20361862
Citi saziņas veidi