Konkurss „Par Līguma par reklāmas nesēju nomu slēgšanas tiesību piešķiršanu”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto konkursu “Par Līguma par reklāmas nesēju nomu slēgšanas tiesību piešķiršanu” (identifikācijas Nr. RS/2018/14).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 21.maijs, plkst. 14:00.  

Visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv

Nolikumu skatīt šeit.

Tehniskās specifikācijas pielikumu skatīt šeit.

Līgumu skatīt šeit.

Pielikumu skatīt šeit.

Izpildītājs: SIA “Pilsētas līnijas”

Līguma slēgšanas datums: 18.06.2018.

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietniece Rūta Šmite, tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv.    

20361862
Citi saziņas veidi