Kvalifikācijas sistēma „Par sabiedriskā transporta rezerves daļu piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto kvalifikācijas sistēmu “Par sabiedriskā transporta rezerves daļu piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2019/22).

Pieteikumu iesniegšanai netiek noteikts konkrēts termiņš un tos var iesniegt visā kvalifikācijas sistēmas uzturēšanas laikā. Ja Piegādātājs vēlas, lai pieteikums tiktu izskatīts pirmajā Iepirkumu komisijas sēdē, pieteikums jāiesniedz līdz 2019.gada 12.augusta plkst.15:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Ja Piegādātājs pieteikumu iesniedz vēlāk par 2019.gada 12.augusta plkst.15:00, pieteikums elektroniskā formā ir jāsūta uz Pasūtīja elektroniskā pasta adresi sekretariats@rigassatiksme.lv un tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Nolikumu skatīt šeit. 

20361862
Citi saziņas veidi