Līgumi, kas noslēgti sakarā ar ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību

Līgumi, kas sakarā ar ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību noslēgti neievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma un/vai Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijas “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”:
 
1. 2020.gada 1.aprīlī noslēgts līgums ar AS “Spodrība” Nr.LIG/2020/150 par 14 000 litru universālā līdzekļa (ar etanola koncentrāciju 70%) transportlīdzekļu virsmu un roku apstrādei iegādi par kopējo summu 41 888,00 EUR.
20361862
Citi saziņas veidi