Iepirkuma procedūra “Par darba aizsargapģērbu piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par darba aizsargapģērbu piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2019/2).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 26.februāris, plkst. 14:15.  

Visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv

Nolikumu skatīt šeit. 

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit un šeit.

Līguma izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AM - LUKSS”, reģistrācijas Nr.40103135637.

Līguma slēgšanas datums: 29.03.2019. 

20361862
Citi saziņas veidi