Par grozījumiem iepirkuma līgumā Nr. LIG-IEP/2016/13 "Par zemās grīdas tramvaju piegādi"

Grozījumus iepirkuma līgumā: Nr. LIG-IEP/2016/13 "Par zemās grīdas tramvaju piegādi" skatīt šeit.

Pamatojums: Grozījumi iepirkuma līgumā veikti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66.panta trešās daļas 3.punktu, kas paredz veikt grozījumus iepirkuma līgumā, ja tie ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt. Ziemeļu Investīciju banka (Nordic Investment Bank) kopā ar Eiropas Investīciju banku (European Investment Bank) ir pieņēmušas lēmumu, kopīgi sadarbojoties, piešķirt Pasūtītājam aizdevumu, kas tiks izmantots kopā ar AS “SEB banka” jau piešķirto aizdevumu, lai finansētu Pasūtītāja īstenoto investīciju projektu “Zemās grīdas tramvaja ieviešanas Rīgā projekta 2.posma realizācija”, kura ietvaros tiek piegādāti arī LĪGUMA priekšmetā norādītie tramvaji;
Pasūtītājs atsakās no LĪGUMĀ paredzētā Piegādātāja finansējuma, un norēķiniem par LĪGUMĀ noteiktajām piegādēm izmantos Ziemeļu Investīciju Bankas (Nordic Investment Bank) un Eiropas Investīciju Bankas (European Investment Bank) aizņēmuma līdzekļus. 

Kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietniece Rūta Šmite, tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv

20361862
Citi saziņas veidi