Par grozījumiem iepirkuma līgumā “Par elektroenerģijas iegādi”

Pamatojums: Grozījumi iepirkuma līgumā veikti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66.panta trešās daļas 3.punktu, kas paredz veikt grozījumus iepirkuma līgumā, ja tie ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav iespējams pabeigt iepirkumu procedūru termiņā, kas nodrošinātu jauna iepirkuma līguma noslēgšanu un pakalpojuma nepārtrauktību. 

Vienošanās skatīt šeit un šeit.

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietniece Rūta Šmite, tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv.

20361862
Citi saziņas veidi