Par grozījumiem līgumā Nr. LIG-IEP/2013/1 “Par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīkla daļas maršrutos

Grozījumus līgumā "Par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas
sabiedriskā transporta maršrutu tīkla daļas maršrutos" skatīt šeit.

Pamatojums: Grozījumi iepirkuma līgumā veikti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66.panta trešās daļas 3.punktu, kas paredz veikt grozījumus iepirkuma līgumā, ja tie ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav iespējams pabeigt savlaicīgi izsludinātu iepirkumu procedūru termiņā, kas nodrošinātu jauna iepirkuma līguma noslēgšanu un pakalpojuma nepārtrauktību.

Kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietniece Rūta Šmite, tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv

20361862
Citi saziņas veidi