Par pieturvietu uzstādīšanu un reklāmu izvietošanu

Līguma, kas noslēgts starp RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Pilsētas līnijas”, termiņš ir 2024.gada 23.augusts.

Patapinājuma līguma, kas noslēgts starp RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA “JCDecaux Latvia”, termiņš ir 2024.gada 23.augusts.

Informāciju par sadarbības iespējām pieturvietu uzstādīšanai RP SIA „Rīgas satiksme” iespējams saņemt, sazinoties ar RP SIA „Rīgas satiksme” Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības projektu pārvaldības daļas vadītāju Ritu Šaļnovu, tel. 67104605, e-pasts: rita.salnova@rigassatiksme.lv.

20361862
Citi saziņas veidi