Paziņojums par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, Kleistu ielā 28, LV - 1067, Rīga, biroja adrese Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, tel.- 67104800; fakss - 67104802, paziņo par nekustamā īpašuma Rīgā, Maskavas ielā b/n (kadastra Nr. 0100 125 0221) un nekustamā īpašuma Rīgā, Maskavas ielā b/n (kadastra Nr. 0100 125 0267) pārdošanu izsolē.

Pretendentiem, iesniedzot piedāvājumu, ir jāiemaksā Piedāvājuma nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no attiecīgā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

RP SIA „Rīgas satiksme”, reģ. Nr.40003619950

AS „CITADELE BANKA”

KONTS  LV56PARX0006048641565

KODS PARXLV22

Maksājuma mērķis „Pieteikuma nodrošinājums nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolei”

Izsoles veids – atklāta rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Piedāvājumi iesniedzami RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35, Rīgā, pirmdiena – ceturtdiena: 8.00 līdz 16.30, piektdienās: 8.00 līdz 14.00. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 8.septembris, plkst.14.00.

Izsoles norisināsies 2014. gada 8.septembrī, plkst.15.00 RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Rīgā, Vestienas ielā 35, (pirmdiena - ceturtdiena no 8.00 līdz 16.00, piektdienās 8.00 līdz 14.00), pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863.

20361862
Citi saziņas veidi