Sarunu procedūra „Par aizdevuma piešķiršanu investīciju projektu finansēšanai”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto sarunu procedūru „Par aizdevuma piešķiršanu investīciju projektu finansēšanai” (identifikācijas Nr.RS/2016/16).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 5.septembris, plkst. 14:00.  

Visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863.  

Līguma izpildītājs: AS “SEB banka” (reģistrācijas Nr.40003151743, adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076). 

Līguma slēgšanas datums: 19.10.2016.

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietniece Rūta Šmite, tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv.  

20361862
Citi saziņas veidi