Sarunu procedūra „Par būvprojekta izstrādi jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūvei un esošas tramvaju līnijas pārbūvei”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto sarunu procedūru “Par būvprojekta izstrādi jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūvei un esošas tramvaju līnijas pārbūvei” (identifikācijas Nr. RS/2016/34 KF).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 23.janvāris, plkst. 14:00.  

Visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863.   

Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta (Iepirkumu uzraudzības biroja 12.01.2017.lēmums Nr.8-1/119 (par atzinuma sniegšanu)).

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietniece Rūta Šmite, tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv.   

80001919
Citi saziņas veidi