Sarunu procedūra „Par Objekta „Ūdeņraža uzpildes stacija” Vienības gatvē 6, Rīga būvprojekta izstrādi un realizāciju”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto sarunu procedūru „Par Objekta „Ūdeņraža uzpildes stacija” Vienības gatvē 6, Rīga būvprojekta izstrādi un realizāciju” (identifikācijas Nr.RS/2016/17).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 15.augusts, plkst. 14:00. 

Visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863. 

Līguma izpildītājs: Pretendentu apvienība “Hydrogenis-Velve”, kas sastāv no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Hydrogenis”, vien.reģ.nr.40103937616, un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VELVE”, vien.reģ.nr.40003064412 (juridiskā adrese: Dārzciema iela 60E, Rīga, LV-1073) 

Līguma slēgšanas datums: 10.10.2016.

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietniece Rūta Šmite, tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv

20361862
Citi saziņas veidi