Sarunu procedūra „Par zemās grīdas tramvaju piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto sarunu procedūru “Par zemās grīdas tramvaju piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2018/11 KF).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 28.maijs, plkst. 11:00.  

Visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863.

Nolikumu skatīt šeit.  

Papildu informāciju skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit un šeit.

Grozījumus skatīt šeit.

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkumu komisija paziņo, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 234.punktu, kas paredz, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var jebkurā brīdī pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, ir pieņemts lēmums pārtraukt sarunu procedūru „Par zemās grīdas tramvaju piegādi”. Lēmums pamatots ar apstākli, ka ir nepieciešams veikt grozījumus kandidātu atlases nolikumā izvirzītajās kandidātu atlases prasībās, kas paplašinātu iespējamo piegādātāju loku. Ņemot vērā iepriekšminēto, ir nepieciešams pārtraukt iepirkuma procedūru.

Ziņojumu skatīt šeit.

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietniece Rūta Šmite, tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv.   

20361862
Citi saziņas veidi