Sarunu procedūra „Par zemās grīdas tramvaju piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto sarunu procedūru „Par zemās grīdas tramvaju piegādi” (identifikācijas Nr.RS/2015/23).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2015. gada 15.oktobris, plkst. 14.00.

Visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863.

 

Līguma izpildītājs: ŠKODA TRANSPORTATION a.s. un SIA "ALKOM SERVISS" (reģistrācijas Nr. 62623753, juridiskā adrese: Emila Škody 2922/1, Plzeņa, 301 00, Čehija)

Līguma slēgšanas datums: 26.04.2016. 

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas juriskonsulte Rūta Šmite, tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv

20361862
Citi saziņas veidi