Slēgts konkurss "Rīgas tramvaju infrastruktūras pārbūve"

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto slēgto konkursu "RĪGAS TRAMVAJU INFRASTRUKTŪRAS PĀRBŪVE" (identifikācijas Nr. RS/2018/32 KF)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 4.marts, plkst. 14:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties:

Elektroniska piekļuve: Pasūtītāja interneta vietne www.rigassatiksme.lv, sadaļa “Iepirkumi un izsoles” vai Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Nolikumu skatīt šeit.

Grozījumus skatīt šeit.

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkumu komisija paziņo, ka, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 41.panta trešo daļu, kā arī Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 234.punktu, kas paredz, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var jebkurā brīdī pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, ir pieņemts lēmums pārtraukt slēgtu konkursu „Par Rīgas tramvaju infrastruktūras pārbūvi”. Lēmums pamatots ar apstākli, ka ir nepieciešams veikt grozījumus kandidātu atlases nolikumā izvirzītajās kandidātu atlases prasībās, kas paplašinātu iespējamo piegādātāju loku. Ņemot vērā iepriekšminēto, ir nepieciešams pārtraukt iepirkuma procedūru.

Ziņojumu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi