"Apakšstaciju ēku atjaunošana / pārbūve, 10kV elektrolīniju atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa. 5. un 7.tramvaja maršruts” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Apakšstaciju ēku atjaunošana / pārbūve, 10kV elektrolīniju atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa. 5. un 7.tramvaja maršruts” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai “Apakšstaciju ēku atjaunošana / pārbūve, 10kV elektrolīniju atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa. 5. un 7.tramvaja maršruts”.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci. 

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai uz tālruni 20224994.

Ja ir jautājumi par būvprojektu, lūdzu zvaniet projekta vadītājai Ievai Briedei uz tālruni 26076024.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 27. aprīļa pulkstens 12.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Projektēšanas uzdevumu skatīt šeit.

Projektēšanas uzdevuma pielikumi:

20361862
Citi saziņas veidi