"Asfalta seguma atjaunošana"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Asfalta segumu atjaunošana

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par asfalta segumu atjaunošanu.

Līgumu ir plānots slēgt par divām daļām:

A daļa – konkrētu objektu īstenošana;

B daļa – darbu īstenošana pēc nepieciešamības.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tāme, norādot un pievienojot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar būvdarbu veicēju, kas piedāvājis pasūtītājam izdevīgākos līguma un būvdarbu izpildes nosacījumus.

Plānots slēgts vienu līgumu ar vienu būvdarbu veicēju par A un B daļu kopā, taču tirgus izpētē var tikt pieņemts lēmums arī par citu modeli, ja tirgus izpētes dalībnieki nebūs ieinteresēti viena līguma slēgšanā vai viena līguma slēgšana novedīs pie pasūtītājam neizdevīga rezultāta.

Par asfaltēšanas darbiem jautājumus lūdzu uzdodiet Infrastruktūras daļas Būvniecības nodaļas vadītājam Imantam Zīvertam, zvanot uz tālruņa numuru  25753289 vai rakstot uz e-pastu imants.ziverts@rigassatiksme.lv.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vadītājai Līgai Neilandei uz tālruni 29228043.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 29. aprīļa pulksten 12.00.

Pieteikumu un piedāvājumu formu skatīt šeit.

Tāmi asfalta seguma atjaunošanai skatīt šeit.

Skices asfalta segumu atjaunošanai: 

20361862
Citi saziņas veidi