Atkārtota tirgus izpēte „Maksas autostāvvietu elektronisko kontroles iekārtu elektroapgādes izbūve” (4 daļas)

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN

 PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ (atkārtoti organizēta)

Maksas autostāvvietu elektronisko kontroles iekārtu elektroapgādes izbūve (4 daļas)

Aicinām atkārtoti piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un finanšu piedāvājumu “Maksas autostāvvietu elektronisko kontroles iekārtu elektroapgādes izbūve” (ar 4 iepirkuma daļām).

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un finanšu piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām.

Elektronisko kontroles iekārtu elektroapgādes izbūves darbu tehniskie projekti (precizēti) un papildus informācija un tāmes aizpildīšanai kā tehnisko-finanšu piedāvājumu: https://failiem.lv/u/ptqabdweb

Ja Jums ir jautājumi:

par tirgus izpēti sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu t. 67104927, mob.tel.nr. 24771817, Astra.Berzina@rigassatiksme.lv;

Jūsu pieteikumu ar piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 12. novembra  plkst. 14.00

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tāmi (1. daļa) skatīt šeit.

Tāmi (2. daļa) skatīt šeit.

Tāmi (3. daļa) skatīt šeit.

Tāmi (4. daļa) skatīt šeit.

 

 

20361862
Citi saziņas veidi