"Būvprojekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība objektam “Sabiedriskā transporta galapunkta „Jugla-3” teritorijas labiekārtošana” Murjāņu ielā 58, Rīgā"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Būvprojekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība objektam „Sabiedriskā transporta galapunkta „Jugla-3” teritorijas labiekārtošana” Murjāņu ielā 58, Rīgā

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu būvprojekta dokumentācijas izstrādei un autoruzraudzībai objektam „Sabiedriskā transporta galapunkta „Jugla-3” teritorijas labiekārtošana” Murjāņu ielā 58, Rīgā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Par tirgus izpēti, lūdzam, sazināties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Ingu Selecku, mob. tel. 29624366, e-pasts: inga.selecka@rigassatiksme.lv.

Par Projektēšanas uzdevumu nosacījumiem vai pieprasījumu veikt objekta apsekošanu, vai topogrāfijas DWG failu apskatīšanu, lūdzam, sazināties ar Infrastruktūras daļas Būvniecības nodaļas vadītāju Imantu Zīvertu, mob. tel. 25753289, e-pasts: imants.ziverts@rigassatiksme.lv.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja netiks iesniegti vai saņemti prasībām atbilstoši piedāvājumi, vai arī, ja tiks pārsniegta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktā pakalpojumu līgumcenas robeža.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: inga.selecka@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 29. marta (ieskaitot).

Pieteikumu un piedāvājumu formu skatīt šeit.

Projektēšanas uzdevumu skatīt šeit.

Teritorijas labiekārtošanas plānu/ skici skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi