Cenu aptauja (atkārtota) "Notekūdens skaitītāja un tauku atdalītāja uzstādīšana RP SIA “Rīgas satiksme” objektā Kleistu ielā 28, Rīga"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Notekūdens skaitītāja un tauku atdalītāja uzstādīšana RP SIA “Rīgas satiksme” objektā Kleistu ielā 28, Rīga 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu notekūdens skaitītāja un tauku atdalītāja uzstādīšanai RP SIA “Rīgas satiksme” objektā Kleistu ielā 28, Rīgā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz telefona numuru 26363225 vai saziņai izmantojiet e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 13. janvārim, plkst.12.00.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus informāciju vai objekta apskate, iepriekš vienojoties par laikiem ar Pasūtītāja kontaktpersonu Aleksandru Voskobojevu, Mob.tel.22040690.

Pieteikumu un piedāvājumu "Notekūdens skaitītāja un tauku atdalītāja uzstādīšana Kleistu ielā 28, Rīga" skatīt šeit.

Tāmi skatīt šeit.

Plānu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi