Cenu aptauja “Ātro trolejbusa pārmiju un nepieciešamā palīgaprīkojuma piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJAI

par ātro trolejbusa pārmiju un nepieciešamā palīgaprīkojuma piegādi

Aicinām piedalīties cenu aptaujā un iesniegt piedāvājumu par ātro trolejbusa pārmiju un nepieciešamā palīgaprīkojuma piegādi.

Lai piedalītos cenu aptaujā Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Jautājumu gadījumā par cenu aptauju zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Ingai Seleckai uz tālruņa numuru 29624366 vai rakstiet uz e-pastu inga.selecka@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: inga.selecka@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 24. februāra plkst. 10.00.

Pieteikumu un piedāvājumu cenu aptaujai “Ātro trolejbusa pārmiju un nepieciešamā palīgaprīkojuma piegāde” skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi