Cenu aptauja “Balss sakaru (sarunu) un mobilā interneta nodrošināšanas pakalpojumi 2 (diviem) gadiem RP SIA “Rīgas Satiksme” darbiniekiem”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Balss sakaru (sarunu) un mobilā interneta nodrošināšanas pakalpojumi 2 (diviem) gadiem RP SIA “Rīgas Satiksme” darbiniekiem 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu “balss sakaru (sarunu) un mobilā interneta nodrošināšanas pakalpojumi 2 (diviem) gadiem RP SIA “Rīgas Satiksme” darbiniekiem”.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Jautājumu gadījumā par tehnisko specifikāciju lūdzam sazināties ar Sakaru sistēmu daļas vadītāju Artūru Pēkali, mob.tālr. +371 29225493, e-pasts: arturs.pekalis@rigassatiksme.lv.

Par tirgus izpētes jautājumiem lūdzam sazināties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tālr. +371 26363225, e-mail: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 22. janvārim, plkst.12.00.

Pieteikumu un piedāvājumu cenu aptaujai "Balss sakaru (sarunu) un mobilā interneta nodrošināšanas pakalpojumi 2 (diviem) gadiem RP SIA “Rīgas Satiksme” darbiniekiem" skatīt šeit.

Papildus informācija:

Pamatojoties uz tirgus izpēti, tiks izsludināts atklāts iepirkums

20361862
Citi saziņas veidi