Cenu aptauja „„BOSCH” augstspiediena sūkņu remonta pakalpojumu nodrošināšana”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

par „BOSCH” augstspiediena sūkņu remonta pakalpojumu nodrošināšanu

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu „BOSCH” augstspiediena sūkņu remonta pakalpojumu nodrošināšanu.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un finanšu piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai izsludinātu atklātu konkursu par līguma tiesību piešķiršanu.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu specialistu Artūru Kurbatovu (29925658; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 16. decembrim (ieskaitot).

Pieteikumu un piedāvājumu „„BOSCH” augstspiediena sūkņu remonta pakalpojumu nodrošināšana” skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājuma formu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi