Cenu aptauja "Par aktuāra konsultāciju sniegšanu"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par aktuāra konsultāciju sniegšanu 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu aktuāra konsultāciju sniegšanai.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kas piedāvājis pasūtītājam prasībām atbilstošu pakalpojumu, kā arī izdevīgākos līguma nosacījumus.

Jautājumu gadījumā zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Ingai Seleckai uz tālruņa numuru 67104927 vai rakstiet uz e-pastu inga.selecka@rigassatiksme.lv

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: inga.selecka@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 12. novembrim plkst. 13.00.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Pieteikumu un piedāvājumu "Par aktuāra konsultāciju sniegšanu" skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar:  AS “KPMG Baltics AS” (reģ. Nr. 40003619950)

Līgumcena: 2900,00 EUR bez PVN.

 

 

 

20361862
Citi saziņas veidi