Cenu aptauja "Elektroiekrāvēja iegāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJAI

par elektroiekrāvēja iegādi

Aicinām piedalīties cenu aptaujā un iesniegt piedāvājumu par elektroiekrāvēja iegādi.

Lai piedalītos cenu aptaujā Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Jautājumu gadījumā par cenu aptauju zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Ingai Seleckai uz tālruņa numuru 29624366 vai rakstiet uz e-pastu inga.selecka@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: inga.selecka@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 18. janvāra plkst. 10.00.

Pieteikumu un piedāvājumu cenu aptaujai “Elektroiekrāvēja iegāde” skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar: SIA “Smart Forxx” (reģ. Nr. 40203049613)

Līgumcena: 22466,73 EUR bez PVN. vārtu

20361862
Citi saziņas veidi